WartaW naszym biurze zakupią Państwo polisę Warta Travel z ubezpieczeniem od kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) za granicą z możliwością rozszerzenia ubezpieczenia o OC, ubezpieczenia bagażu, oraz o ryzyka związane z uprawianiem sportów, wykonywaniem pracy za granicą itp.
Składka już od 2,50 zł/dzień.
Zniżki dla uczniów i studentów, grup, korzystne pakiety rodzinne.
EURO 26Dla osób do 30 roku życia polecamy kartę EURO26 oferującą całoroczne ubezpieczenie od KL, NNW i OC poza granicami Polski oraz szereg zniżek na zakup biletów komunikacyjnych, biletów wstępu, oraz zniżki w wielu sklepach, restauracjach itp.
Uczniom i studentom polecamy kartę w wersji STUDENT rozszerzoną o ubezpieczenie NNW w Polsce, a wszystkim pasjonatom sportu kartę w wersji SPORT rozszerzoną o ryzyka związanie z uprawianiem sportów, również wyczynowo i zawodowo.